Det med småt..

Salgs- og handelsbetingelser

Salgs-og handelsbetingelser

Regler for medlemskab i foreningen, som giver adgang til dansehold og workshops:

Medlemskabet løber for et år ad gangen til udgangen af året.

Ved din første tilmelding i året går de 50 DKK af kursus kontingentet automatisk til medlemskab i Salsabine Danseforening.

 

Regler vedr. betaling/refundering/kompensation ved holdtilmelding

Betaling sker ved tilmelding til hold.

Din tilmelding og betaling er bindende, medmindre du inden 1. undervisningslektion på din kursusstart sender en e-mail med framelding. Den skal være os i hænde senest samme dag, som dit kursus starter, og senest kl. 10.

Din tilmelding kan ikke rykkes til efterfølgende sæsoner (hvis du skulle være uheldig at blive forhindret i at deltage).

Du har dog mulighed for at kompensere missede timer på et hold af tilsvarende niveau i samme sæson, HVIS det ikke bidrager til meget skæv fordeling af m/k på det pågældende hold. Aftales forud med din instruktør.

Du får desuden som elev adgang til videoer fra din undervisning, så du altid kan træne derhjemme og indhente eventuelt indhold, du kan have mistet ved at være fraværende.

Hvis der opstår sygdom hos instruktørerne, indkaldes typisk vikar eller hjælpe-instruktør. Bliver undervisningen helt aflyst pga. sygdom, bliver der lagt en ny dato og tid for erstatningstime.

Din betaling refunderes selvfølgelig fra danseforeningen, hvis et dansehold IKKE oprettes.

Det er dit eget ansvar at sørge for at kunne deltage i den sæson, du har tilmeldt dig – både af hensyn til holdet, til evt. andre på venteliste, som ikke fik plads, og ikke mindst af hensyn til dig selv og din indlæring.

Er der en dag, du ikke kan deltage i undervisningen, meld da dette til din instruktør, så vi kan sørge for at skaffe hjælpere ind. Meld dette så tidligt som muligt og senest kl. 16 samme dag.