Det med småt..

GDPR

Om persondataoplysninger

GDPR

Hvilke personoplysninger indsamles

I forbindelse med køb af ydelser og produkter hos Salsabine v/ Sabine Dybro Boesen (gælder IKKE v/ Salsabine Socials) oplyser kunden:

For- og efternavn, e-mail adresse, adresse, telefon nummer og køn.

Evt. kan kunden vælge også at oplyse, firma navn og CPR n-.r og alder samt evt. andre informationer eller billeder, som kunden selv vælger at dele om sig selv ved tilmelding/korrespondance.

Som samarbejdspartner/medarbejder oplyses desuden konto nummer til udbetaling af løn/betaling af faktura.

Alle elev-holdlister opbevares i back-end af hjemmeside og på udskrevne holdlister i mappe og makuleres efter en periode af max 5 år. E-mail korrespondance slettes efter max 5 år.

Salsabine v/ Sabine Dybro Boesen indsamler kun kunde- og persondata oplysninger, der er absolut nødvendige for at kunne servicere vores kunder eller virksomheder/personer/foreninger, som vi har været i kontakt med, i forbindelse med kommunikation, tilbudsgivning, salg, samarbejde, fakturering, regnskab og statistik.

Videregivelse af oplysninger

Kunde- og persondata kan blive videregivet til tredjepart, hvis der er tale om en aftale, hvor databehandleren skal behandle data på vegne af Salsabine v/ Sabine Dybro Boesen. Kunden kan få rettet eller slettet personoplysninger, hvis indholdet er urigtigt.

Opbevaring af data

Kommunikation og kundeservice foregår enten via hjemmesidens online booking system (midlertidigt lukket), e-mail, sms/telefon og Messenger beskeder i private indbakker. Al korrespondance og computer er beskyttet med adgangskoder. På telefonen er det med kode. Vores fakturerings system er Dinero, som ligeledes er beskyttet af adgangskode.

Den registreredes rettigheder jf. persondataforordningen:

Retten til indsigt i, hvilke oplysninger, der behandles om den registrerede person og få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. 
Retten til at få rettet urigtige oplysninger. 
Retten til at blive glemt (herunder sletning af oplysninger). 
Retten til data portabilitet, dvs. at få oplysninger overført til en ny leverandør 
Retten til begrænsning (‘blokering’) af personoplysninger, f.eks. ved indsigelse mod behandlingen. 
Retten til at gøre indsigelse mod selve behandlingen. 
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser og profilering. 
Retten til at trække et afgivet samtykke tilbage. 
Retten til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet.

Facebook

Se mere om Facebook og deres behandling af data på https://www.facebook.com/business/gdpr

Skal jeg som kunde gøre noget

Som kunde eller samarbejdspartner skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med de skærpede EU-regler. Vi skal blot oplyse om ovenstående, således at EU lovgivningen er overholdt, og du som kunde er informeret om dine rettigheder i forhold til persondata.

Læs mere om EU’s persondata forordning her: https://da.wikipedia.org/wiki/Persondataforordningen